Klasy wojskowe na zajęciach praktycznych w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej

W dniach 18-19 stycznia br. na ternie 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej zrealizowano kolejne szkolenie klas wojskowych. Od nowego roku rozszerzamy szkolenie klas wojskowych o dodatkowe zajęcia w jednostce wojskowej . Do tej pory na zajęcia wyjeżdżały tylko klasy OPW w tym roku kalendarzowym również klasy 1b i 2b będą uczestniczyć w szkoleniu praktycznym na terenie jednostki. Instruktorzy z batalionu dzielili się wiedzą z zakresu:

  • podstaw taktyki i działania taktycznego,
  • podstaw posługiwania i pracy na radiostacji,
  • udzielania pierwszej pomocy na polu walki,
  • działania pojedynczego żołnierza w sekcjach,
  • pracy na mapie oraz orientowania się w terenie bez mapy,
  • walki wręcz,
  • prawidłowej obsługi uzbrojenia,
  • regulaminowego zachowania żołnierza.